Tue. Sep 26th, 2023

S-a încheiat festivalul de copilărie INTERMEZZO 2016, EDIȚIA IV!

  National College of Music „George Enescu” organized the fourth edition of the Festival of Childhood Intermezzo, which will take place on 21 May 2016. Childhood Festival Intermezzo is a contest of vocal interpretation, approved by the Ministry of Education and Research scientific educational project included the Regional education Activities calendar and long distance, CMEA Nr. 25981 / 28.01.2016, position 151.
It is an event with international participation and to invite soloists and ensembles vocal enrolled in school and preschool. The competition comprises two sections: pop music and popular music with vocal solo performance and ensemble performance. This year the Festival will participate Childhood Intermezzo competitors from Spain, Italy, Poland, Hungary, Turkey, Latvia and Lithuania.

The educational project is carried out in other countries, and the quality of international Festival is conferred by registration Festival Programme „eTwinning” part of the Lifelong Learning Programme of the European Commission.
Prizes were awarded by a jury led by Georgiana Onisoru – Professor Methodist primary education – the initiator of this project inspector for primary education Mrs Roxana Maria Gavrila School Inspectorate of Bucharest sector 1, inspector ECD Ms Victoria Tomescu County School Inspectorate Dambovita, audience members were invited professors from Spain, Italy, Poland, Hungary, Turkey, Latvia and Lithuania.
Among Childhood Festival Intermezzo partners include: the School Inspectorate of Bucharest Sector 1, Bucharest School Inspectorate, Dambovita County School Inspectorate, the Association of Parents Almost always, Bucharest City Hall – ARCUB cultural center.
The organization of this festival is supported by sponsors with tradition, namely – CAT MUSIC, Euromusic and Dance, librarie.net, City Grill.

Traducere:

Colegiul Naţional de muzică „George Enescu” a organizat cea de-a patra ediţie a festivalului de intermezzo din copilărie, care a aveut loc pe 21 mai 2016. Festivalul de copilărie Intermezzo este un concurs de interpretare vocală, aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice proiect educaţional incluse în calendarul activităților de educație regional şi pe distanţe lungi, cmea nr. 25981 / 28.01.2016, poziția151.

Este un eveniment cu participare internaţională şi să-l invit pe ansambluri vocale solişti şi înscris la şcoală şi grădiniţă. Competiţia cuprinde două secţiuni: muzică pop şi muzică populară cu performanţa solo vocal şi ansamblul performanta. Anul acesta, Festivalul va participa din copilărie concurenții intermezzo din Spania, Italia, Polonia, UNGARIA, Turcia, Letonia şi lituania.

Proiect educaţional este efectuată în alte țări, iar calitatea de festival internaţional este conferită de înregistrare programul festivalului „Etwinning” face parte din programul de învăţare al Comisiei Europene.

Premii au fost acordate de către un juriu condusă de Georgiana Onisoru – profesor metodist învăţământul primar – inițiatorul acestui proiect inspector pentru învăţământul primar dna Roxana Maria Gavrila Inspectoratul Școlar din Bucureşti sector 1, inspectorul ecd dna Victoria Tomescu Inspectoratul Școlar Judetean Dambovița, membrii audienţei. Au fost invitați profesori din Spania, Italia, Polonia, UNGARIA, Turcia, Letonia şi lituania.

Festivalul din copilărie intermezzo printre parteneri se numără: Inspectoratul Școlar din Bucureşti sector 1, Bucureşti Inspectoratul Școlar, județul Dambovița Inspectoratul Școlar, Asociația de părinți „Aproape Întotdeauna”, Primăria Municipiului Bucureşti arcub – Centrul Cultural.

Organizaţia de acest festival este susținută de sponsori cu tradiţie, şi anume – CAT MUSIC Euro Music Dance, librarie.net, City Grill.

 

Leave a Reply

You may have missed