Mon. Jul 15th, 2024

METODE ŞI MIJLOACE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE TIMP LIBER ALE ADOLESCENŢILOR. Carte publicată de editura noastră!

  Ținând cont de faptul că profesorul de educaţie fizică şi sport trebuie să ajute eficient la îndrumarea și modelarea, dar şi la formarea multilaterală a elevilor este foarte important ca acesta să se implice activ în promovarea activităţilor motrice de timp liber. Am ales prezenta tema deoarece pe timpul stagiilor de practică realizate am observat efectele benefice ale activităţilor de timp liber împletite cu bucuria şi mulţumirea elevilor. Prin elaborarea lucrării am dorit să evidențiez efectele pozitive privind implicarea activă a profesorului de educație fizică în activităţile de timp liber derulate împreună cu elevii.

Scopul cercetării 

    Pornind de la scopul educației fizice şi al activităţilor de timp liber şi anume anume contribuţia la întărirea sănătății, asigurarea dezvoltării fizice armonioase a elevilor, însușirea priceperilor și deprinderilor motrice utile în activitatea zilnică și cele necesare obţinerii performanțelor sportive, mi-am propus să desfăşor câteva activităţi de timp liber prin care să evidențiez rolul implicării profesorului de Educaţie fizică în acest gen de activităţi importante pentru elevii de 17-18 ani.

Sarcinile sunt următoarele :

  • Construirea unui program de activităţi fizice în care jocurile vizate în cercetare fie însușite adecvat;
  • Stabilirea strategiei de cercetare;
  • Stabilirea metodelor de cercetare;
  • Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentului;
  • Formularea concluziilor.

Integral aici

CIUREA CONSTANTIN CĂTĂLIN

Leave a Reply

You may have missed