Thu. Jun 20th, 2024

EURO MUSIC: 09 iunie 2018 – Ediția a VI-a

INVITAȚIE

  Euro Education Federation, Asociaţia Paradigme Educaţionale şi Şcoala Populară de Arte din Târgu Jiu au onoarea şi plăcerea de a vă invita la:

– Ediţia a VI-a a festivalului naţional/european regional de muzică EURO MUSIC 2018, organizat la Şcoală Populară de Arte din Târgu Jiu pe data de 09 IUNIE 2018, începând cu orele 9:00.

Concursul este fără taxă şi se adresează copiilor şi tinerilor cu vârsta între 6-18 ani.

Organizatori: EURO EDUCATION FEDERATION, Asociaţia Paradigme Educaţionale şi Şcoala Populară de Arte din Târgu Jiu
Gazda: Scoala Populară de Arte din Târgu Jiu
Acreditare: EURO EDUCATION FEDERATION, ASOCIAŢIA PARADIGME EDUCAŢIONALE, Scoala Populară de Arte din Târgu Jiu

Data limită înscrierilor: 04 IUNIE 2018
Înscrierile se fac pe adresa: euro.music.dance@gmail.com
Pagina proiectului:

http://www.euromusicdance.ro/

http://www.euromusicdance.ro/date/Proiect_EURO-MUSIC_EURO_DANCE_EEF.pdf
Regulamentul se afla pe pagina proiectului:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Postarile pe adresa:
https://www.youtube.com/EuroMusicDance
Fisa inscriere insotita de o poza si negative pe:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_InscriereEuroMusic.doc

Locatie festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music/
Desfasurator:

EURO MUSIC
http://euromusicdance.ro/date/DESFASURATOR_EURO_MUSIC_2018.pdf

Lista inscrieri:

EURO MUSIC

LISTA INSCRIERI EURO MUSIC 2018 – EDITIA VI

  Festivalul oferă participantillor posibilitatea unui schimb de experienţa deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin dans şi muzica.

SCOPUL:

-Cultivarea, susţinerea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
-Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
-Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală naţională şi europeană.

-Dezvoltarea capacităţii de a comunica prin intermediul artei;
-Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea dansului şi muzicii.
-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi educative între membrii instituţiilor partenere.

Persoane contact:

Ionescu Marius, Tel 0770580840, email: euro.music.dance@gmail.com
Prof. Suvar Alina, Tel. 0763646211, e-mail: alinadiana_ro@yahoo.com (Liceul de Arte C. Brăiloiu)
Prof. Doru Ciobanu: Tel. 0760611698, email: dorutheos@gmail.com (Scoala Populară de Arte Tg Jiu)

INVITATION

Euro Education Federation and School of Popular Arts Tg. Jiu hâş the honor and pleasure
to invite you to:

– edition – VI of the Naţional/European Music Festival EURO MUSIC 2018 held School of Popular Arts Tg. Jiu on 09 June 2018 , from 9:00
The contest îs free of charge and îs for children and young people aged 6-18 years .

Organizers : EURO HIGH SCHOOL ARTS FEDERATION and School of Popular Arts Tg. Jiu
Host : School of Popular Arts Tg. Jiu
Accreditation: EURO EDUCATION FEDERATION, ASOCIAŢIA PARADIGME EDUCAŢIONALE

Limit registration: 04 JUNE 2018
Registration Email: euro.music.dance@gmail.com
Project page:
http://www.euromusicdance.ro/

http://www.euromusicdance.ro/date/Proiect_EURO-MUSIC_EURO_DANCE_EEF.pdf
Rules on page of project:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Posts on adress:
https://www.youtube.com/EuroMusicDance
Data entry accompanied by a picture and negative:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_InscriereEuroMusic.doc

Location of festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music/
Program:

EURO MUSIC
http://euromusicdance.ro/date/DESFASURATOR_EURO_MUSIC_2018.pdf

Lists of registration:

EURO DANCE
http://www.euromusicdance.ro/lista-inscrieri/

The festival offers participants opportunity to exchange experience regarding particular context presented parts to socialization among members of the troops. Organization and conduct of this contest , will contribute to the quality of the interpretation and originality of expression through dance and music.
PURPOSE :

– cultivation , support and enhancement of artistic potential students.
– Formation of Personality through discovery, self-knowledge and human interrelation .
– Involvement of students and teachers in national and European cultural life . – Develop the ability to communicate through art ;
– Stimulating interest and motivation for practicing dance and music.
Education of positive – will and character ;
– Developing a sense of self-affirmation and competitive space cooperation with group members;
– Promoting friendship and cooperation between children by conducting educational activities among members of the partner institutions.

Contact persons:

Ionescu Marius, Tel 0770580840, email: euro.music.dance@gmail.com
Prof. Suvar Alina, Tel. 0763646211, e-mail: alinadiana_ro@yahoo.com (Liceul de Arte C. Brailoiu)
Prof. Doru Ciobanu: Tel. 0760611698, email: dorutheos@gmail.com (Scoala Populara de Arte Tg Jiu)

VA ASTEPTAM CU DRAG / YOU’RE WELCOME

Leave a Reply

You may have missed