Mon. Jul 15th, 2024

Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, un nou partener al echipei noastre în proiectele ERASMUS+!

 Astăzi, Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, a semnat un PARTENERIAT EDUCAȚIONAL cu echipa noastră pentru o perioadă de 1 an. Alături de Liceul Teoretic “Traian Lalescu” din București, gorjenii vor fi cei mai activi parteneri în proiectele EURO EDUCATION și PARADIGME EDUCAȚIONALE, inclusiv cele din programele pentru ERASMUS+.

1. SCOPUL PROIECTULUI:

  • Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi: decidenţi, oameni ai şcolii, elevii, familiile, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ai celor nonguvernamentale;

 

  • Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite, dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ, urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice fiecărei şcoli cu exigenţele sociale de ordin general;
  • Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie, al dezvoltării personale şi al inserţiei în comunitate, al ameliorării modalităţilor de informare adresate elevilor, în sensul revigorării spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare;
  • Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi.

RESURSE TEMPORALE:

Anii şcolari 2018-2019

EVENIMENTE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI:

EURO MUSIC « 9 iunie 2018 / iunie 2019
EURO DANCE « 9 iunie 2018 / iunie 2019
EURO INFORMATICA «  mai 2018 / mai 2019
ERASMUS+ «  mai 2018 / mai 2019

Leave a Reply

You may have missed