Mon. Jul 15th, 2024

NO SUGAR ADDED – MERSIN, Turcia, 1 – 8 APRILIE

  In perioada 1 aprilie – 8 aprilie 2018 a avut loc in locatia Mersin – Turcia proiectul ERASMUS+ No sugar Added .

Transportul, cazarea si masa au fost asigurate prin proiect. Domeniul: medicina – diabet.

Descriere proiectului in limba romana:

În zilele noastre, diabetul zaharat, datorită frecvenței sale și problemelor cauzate de acesta, apare ca o problemă de sănătate predominantă pe tot globul. Odată cu schimbarea rapidă a stilului de viață în toate societățile în curs de dezvoltare și dezvoltare, prevalența diabetului de tip 2 crește rapid. În funcție de greșelile din domeniul nutriției și stilurilor de viață, prevalența diabetului de tip 2 crește printre copii și tineri.

Se estimează că numărul de 450 de milioane de adulți cu diabet zaharat în 2016 se va muta la 642 milioane în anul 2040. Astfel, în 2040, unul din fiecare 10 adulți este estimat a fi diabet în 2040. Cu toate acestea, ocazia din țara noastră este mai mare disperată. Dacă progresează astfel, este de așteptat să fie prima țară zecea în lume, în funcție de populația sa cu diabet.

În lumina acestor informații, am creat acest proiect pentru a contribui la scăderea numărului de persoane cu diabet zaharat și pentru a promova conștientizarea persoanelor cu privire la diabet. Având în vedere data de 7 aprilie este Ziua Sănătății în lume, am planificat să desfășurăm activitățile proiectului în perioada 1-8 aprilie în Mersin. Mersin este, datorită creșterii sale economice și potențialului turistic, unul dintre orașele importante din țara noastră. Între timp, sa făcut un pas imens prin construirea unuia dintre cele mai mari spitale din lume. Pe lângă funcționalitatea sa, activitățile informative esențiale vor asigura pregătirea lui Mersin mai sănătos.

Prin acest proiect, se așteaptă ca participanții și persoanele din grupul țintă să fi observat că ratele de diabet au atins niveluri periculoase în țara noastră și în lume, ducând la urgența măsurilor în acest domeniu. În plus, nu există limită de vârstă pentru a obține un stil de viață sănătos, iar importanța unui stil de viață sănătos pentru a fi protejată de problemele de sănătate va fi înțeleasă.

Participanții și persoanele din grupurile țintă trebuie să își asume funcția și importanța unei politici susținute și să sprijine o politică îmbunătățită în domeniul sănătății. Se așteaptă ca acestea să înțeleagă mai bine oportunitățile UE și să câștige credințe pozitive în UE și în viitorul său.

Instituțiile și organizațiile implicate în acest proiect vor putea să efectueze lucrări mai eficiente în domeniul luptei cu diabetul și să adopte stiluri de viață sănătoase. Ei vor putea beneficia de programul Erasmus + într-un mod mai eficient și cu preocupări cu diverse programe internaționale. Ei vor putea crea noi parteneriate și proiecte naționale și internaționale.

Descriere proiectului in limba engleza:

Nowadays diabetes, due to its frequency and the problems it caused, appears as a prevalent health problem all over the World. Along with rapid change in life-styles in all developing and developed societies, the prevalence of Type 2 Diabetes increases quickly. Depending on mistakes in nutrition and life-styles, prevalence of Type 2 Diabetes increases among the children and the young.

It is estimated that the number of 450 million adults with diabetes in 2016 will move to 642 million in the year 2040. Thus, in 2040 one of each 10 adults is estimated to be diabetes in 2040. However, the occasion in our country is more desperate. If it progresses like this, it is expected to be the first tenth country in the world according to its population with diabetes.

With the light of these information, we have created this Project as to contribute to decrease the number of people with diabetes and to promote the awareness of people about the diabetes. Considering 7th of April is Health Day in the World, we planned to perform Project activities between 1-8 april in Mersin. Mersin is, with its economical growth and tourism potencies, one of the important cities of our country. Meanwhile, a huge step has been taken by building one of the biggest City Hospital in the World. Beside its functionality, essential informative activities will ensure to pave the way of healthier Mersin.

Through this Project, it is expected that participants and individuals in the target group will have noticed that diabetes rates reached dangerous levels in our country and the World, figure out the urgency of having measures in this area. Besides, that there is no age-limit to acquire a healthy life style and importance of having a healthy life-style to protect from health problems will be understood.

The participants and individuals in the target groups are expected to assume the functioning and importance of sustained politics and support improved politics in health area. They are expected to understand EU opportunities better, and gain positive beliefs in EU and its future.

Institutions and organizations involving in this Project will be able to perform more effective works in the area of struggling with Diabetes and adopting healthy life-styles. They will be able to benefit from Erasmus+ program more efficiently and concern with various international program. They will be able to create new national and international partnerships and projects.

Leave a Reply

You may have missed