Mon. Jul 15th, 2024

O nouă apariție a editurii noastre! Studiu privind folosirea jocurilor de mișcare la lecția de Educație Fizică și Sport

„Învățământul primar este prima verigă obligatorie în totalitate pentru sistemul nostru de învăţământ, așa cum se deduce din denumire. Această etapă cuprinde elevi între 7 şi 11 ani, organizaţi pe clase (I-IV). Această perioadă se caracterizează prin esenţiale transformări pe planurile somatic, funcţional, psihic şi motric.

În funcţie de transformările fiziologice a acestei etape, prin prisma posibilităţii educaţiei fizice, s-a stabilit următorul model care trebuie îndeplinit de absolventul ciclului primar de învăţământ:

a) să stăpânească bazele motricităţii generale specifice vârstei, care implică un nivel corespunzător de dezvoltare al calităţilor motrice de bază, conştiinţa posibilităţilor proprii de acţiune, perceperea corectă şi cu uşurinţă a componentelor spaţio-temporale, execuţie corectă şi cu eficienţă a deprinderilor motrice de bază şi utilitar applicative.
b) să stăpânească unele elemente simple din gimnastica acrobatică şi acolo unde sunt condiţii din unele sporturi de sezon.
c) să aibă o dezvoltare fizică corectă şi armonioasă.
d) să posede cunoştinţe şi deprinderi de igienă elementară individuală şi colectivă, precum şi obişnuinţa de a le aplica în practicarea exerciţiilor fizice.
e) să stăpânească un sistem minimal de mijloace, cunoştinţe şi priceperi de ordin organizatoric pe care să le folosească în activitatea de joc din timpul liber.”

Integral aici

Leave a Reply

You may have missed