Sun. May 26th, 2024

EURO DANCE 2013!

  Organizatori: Euro Education Federation, Liceul Teoretic Traian Lalescu Brăneşti, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti
Festival şi concurs de dans pentru copiii.
Proiectul aparţine federaţiei educaţionale europene: EURO EDUCATION FEDERATION şi se adresează copiiilor din sistemul educaţional european.(www.euroeducation.ro)

Organizatori: Euro Education Federation, Liceul Teoretic Traian Lalescu Brăneşti, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti
Parteneri: Ministesturul Educaţiei, Inspectoratul Judeţean Ilfov, CCD ilfov, Primăria Brăneşti, Asociaţia de Părinţi Traian Lalescu, Asociaţia Paradigme Educaţionale, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti.
Festivalul oferă participantillor posibilitatea unui schimb de experienţa deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin dans şi muzica.

SCOPUL:

-Cultivarea, susţinerea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
-Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
-Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală naţională şi europeană.

-Dezvoltarea capacităţii de a comunica prin intermediul artei;
-Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea dansului şi muzicii.
-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi educative între membrii instituţiilor partenere;

Leave a Reply

You may have missed